جمعه 18 مهرماه 1399

اندک اندک، جمع مستان می‌رسند!

خانه اردیبهشت اودلاجان، کم‌کم، از یک سو، تبدیل به مقصدی برای فرهیختگان و علاقمندان به بافت تاریخی می‌شود و از سوی دیگر میعادگاه ساکنان قدیم و فعلی محله. در روزهای اخیر گروه‌هایی از دانشگاهیان و اهل هنر از خانه بازدید کردند و البته نظرهایی هم ابراز کردند. هم در تمجیدِ حرکت، هم در راه اعتلای آن.

اهالی قدیم محله هم می‌آیند و یاد گذشته را مرور می‌کنند. اتفاق خوبی در محله افتاده و حتما نتایج مبارکی هم خواهد داشت.