یکشنبه 13 مهرماه 1399

خالق «سه زن» در خانه اردیبهشت اودلاجان

منیژه حکمت را با فیلم‌های درخشانی می‎شناسیم که روایت قصه اجتماعی ایران معاصر هستند. از جمله فیلم موثر و زهردار «زندان زنان» یا فیلم زیبا و عمیق اجتماعی «سه زن».
خانه اردیبهشت اودلاجان، این فرصت را داشت که این سینماگر مولف و صاحب‌نظر را دقایقی چند میزبانی کند. فضاهای خانه چنان او را خوش آمد و مقبول افتاد که چندین بار تاکید دوباره و چندباره به این‌جا خواهدآمد. خودش یا با دوستانش.
منیژه حکمت در دفتر خاطرات خانه، با کلامی چند به کوشندگان خانه «دست مریزاد» گفت و ما را با خاطرات خوش این دیدار ترک کرد.