دوشنبه 20 مرداد 1399

مهندس ابوالحسن میرعمادی (معمار خوش‌سابقه)، دکتر جمال اطهاری (شهرساز و استاد دانشگاه)، آقای اسماعیل آزادی (سردبیر «مشاور»، ارگان جامعه مهندسان مشاور ایران) و فرهاد توحیدی (فیلم‌نامه‌نویس) میهمان ارجمند خانه اردیبهشت بودند تا به بهانه ناهارِ کارگاهی، گپی بزنیم درباره بافت تاریخی و امکان‌های متنوعی که که در پیش رو می‌تواند باشد. این گپ‌وگفت‌ها از سال 1395 شروع شده و به بهانه‌های مختلف، با ترکیب‌های مختلف دور هم جمع می‌شویم و تبادل نظر می‌کنیم. شخصیت‌هایی از انجمن مفاخر معماری، خانه سینما، خانه موسیقی، کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، انجمن مجموعه‌داران ایران و چند سازمان و انجمن دیگر در این نشست‌ها حضور پیدا می‌کنند.

خانه اردیبهشت اودلاجان یکی از ثمرات این نشست‌وبرخاست‌ها است.