جمعه 17 مرداد 1398

«حسن نادر علی» نقاش است. نقاش دوستدار شهر و به‌ویژه عمارت‌ها و کوچه‌های تاریخی شهر. می‌گردد و بنا و فضایی مناسب برای نقاشی پیدا می‌کند، سه‌پایه و بوم و تخته شاسی، و نقاشی! و حتما با لذت و شادابی.

او، در این روزها در محله است و نقش‌های زیبا از جای‌جایِ محله را در بوم رنگ‌ روغن خود ثبت می‌کند. به نظر می‌آید، هنوز هم در محله خواهد چرخید و آثار با ارزشی تولید خواهد کرد. قدومش مبارک!