شنبه 29 شهریور 1399

علم و عمل
آخرین شنبه تابستان 99، خانه اردیبهشت اودلاجان افتخار میزبانی دکتر هادی احمدی روئینی، مدیرکل ابنیه و بافت‌های تاریخی کشور و مهندس ابوالفتح شادمهری مدیر بافت‌های تاریخی شهرداری تهران را داشت. دیداری مغتنم و زیبا.
از دید دکتر احمدی، «علم و عمل یعنی این‌که پس از سال‌ها توصیه و ارائه طرح‌های احیا، خود آن‌چه را به دیگران توصیه می‌کنی، اجرا کنی. . .». «یکی از زیباترین کارهایی که یک مشاور ریشه‌دار می‌تواند بکند، احیای یک اثر تاریخی و الگوشدن است. کاری که با هیچ مطالعه و طرحی قابل انجام نیست».