چهارشنبه 15 مرداد 1398

خانه اردیبهشت اودلاجان، میزبان دکتر حامد مظاهریان، معاونت توسعه و برنامه‌ریزی شهرداری تهران و دکتر علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه دوازده و هیئت همراه بود. پس از بازدید کامل خانه، دکتر مظاهریان در دفتر یادگاری‌های خانه ضمن تمجید از روند احیای خانه نوشتند: «کالبد قدیم، برخلاف انتظاری که از آن در ذهن عموم هست، انعطاف‌پذیری غیرقابل تصوری را در درون خود نمایندگی می‌کند. آن‌گاه که این کالبد در دستان معماران توانمند قرار می‌گیرد، این گوهره درونی و این قابلیت ممتاز نمود عینی‌تری می‌یابد».

در این بازدید، شهردار منطقه دوازده احیای این خانه را «پرچم روند احیا در منطقه دوازده» نامیدند و از سرعت و دقت عملیاتِ احیا قدردانی کردند.