بازدید معاون امور مناطق شهرداری تهران به همراه شهردار منطقه 12 و هیئت همراه از خانه اردیبهشت اودلاجان

چهارشنبه 15 بهمن 1399

بازدید معاونت محترمِ امور مناطق شهرداری تهران، جناب آقای سلیمی، به همراه شهردار ارجمند منطقه دوازده و معاونت‌های منطقه، فرصت مناسبی بود برای آشنایی با خانه اردیبهشت اودلاجان، که به‌زودی تبدیل به کانون هنری فرهنگی محله خواهدشد.
در این بازدید، ضمن آشنایی با روند احیا و بازآفرینی، تاثیر مثبت این حرکت در محله و ایجاد انگیزه و تحرک در اهالی محل برای ارتقای منزلت زیستی آن، مورد توجه خاص قرار گرفت.
شهردار محترم ناحیه اعلام نمود، شهرداری منطقه، با روی باز، آماده پذیرش تقاضاهای اهالی برای بازآفرینی و احیای بناها و فضاهای محله است و نهایت همکاری را خواهدداشت.