علم و عمل یعنی این

شنبه 29 شهریور 1399 علم و عمل آخرین شنبه تابستان 99، خانه اردیبهشت اودلاجان افتخار میزبانی دکتر هادی احمدی روئینی، مدیرکل ابنیه و بافت‌های تاریخی کشور و مهندس ابوالفتح شادمهری مدیر بافت‌های تاریخی شهرداری تهران را داشت. دیداری مغتنم و زیبا. از دید دکتر احمدی، «علم و عمل یعنی این‌که پس از سال‌ها توصیه و…

Continue reading علم و عمل یعنی این