تاریخچه

سرشت و سرنوشت خانه اردیبهشت اودلاجان خانه کوچه آقا موسی، خانه پیاب/ تهرانیان/ خانه میرزا محمد ناظرآشنایی نخستین   «خانه اردیبهشت اودلاجان» ترجمه امروزی خانه‌ای قدیمی است در کوچه آقاموسی، پامنار، که در اسناد اداری شهرداری به نام «خانه کوچه آقاموسی» ثبت است و در معدود نوشته‌های مربوط به «خانه‌های تهران» به «خانه پیاب» معروف است.…

Continue reading تاریخچه

شماره ۵٫ چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- مرکز تاریخی شهر در تمام شهرهای دنیا، به‌ ویژه در شهرهای تاریخی، مرکز شهر اهمیت زیادی دارد. عموما، مرکز شهر خاستگاه و نطفه اولیه شهر بوده و حافظه تاریخی شهر و مردم را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، مرکز شهر، از نظر دسترسی‌ها، بهترین موقعیت را دارد و هر چهار گوشه شهر به یک‌سان…

Continue reading شماره ۵٫ چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۴٫ چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،

سلام- موزه‌های محله‌ای همه ما با نام و موضوع موزه آشنا هستیم. در ایران خود ما، موزه‌های متنوع و زیادی وجود دارد. برخی از موزه‌ها عام و جامع هستند، مثل موزه ایران باستان؛ برخی تخصصی و موضوعی، مثل موزه ثبت یا موزه پست. برخی موزه‌ها هم موردی و خاص هستند، مثل موزه هنرهای معاصر تهران.…

Continue reading شماره ۴٫ چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،