چه زیباست بافت تاریخی!

جمعه 28 شهریور ۱۳۹۹ چه زیباست بافت تاریخی! جاسم غضبانپور به همراه آرش تنهایی و سعید فلاحفر، بازدید خوبی از خانه اردیبهشت اودلاجان در آخرین جمعه تابستان ۱۳۹۹ داشت. او خدمت بزرگی به معماری و شهرسازی ایران کرده. عکس‌هایی که از خانه‌ها و بافت‌های تاریخی ایران ثبت و در قالب کتاب‌های متعدد منتشر کرده، دید…

Continue reading چه زیباست بافت تاریخی!