شماره ۲۵، چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹ خورشیدی

سلام- خانه به خانه؛ چراغ به چراغ! یکی از بزرگان حوزه معماری و شهرسازی می‌گوید: « شهر ساخته نمی‌شود، زاده می‌شود!». نباید انتظار داشته‌باشیم در هر مکان و هر موقعیتی بشود «شهر ساخت». بستر و زمینه طبیعی، تاریخی، مدنی و ذاتی مکان شهر بسیار امر مهمی است. شهر متولد می‌شود. آن هم نه در صحرا…

Continue reading شماره ۲۵، چهارشنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۹ خورشیدی

شماره ۷٫ چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- لذت زندگی در شهر شهر سکونتگاهی انسانی است که در آن تقسیم کار اجتماعی کامل صورت گرفته و نیازهای غیرمادی مردم تنوع زیادی دارد. هرچه تنوع نیازهای غیرمادی مردم یک شهر بیشتر باشد، شهریت آن شهر هم بیشتر است. تفاوت شهرها، عموما، در همین موضوع است. به عنوان مثال، شهری که سینما ندارد، سالن…

Continue reading شماره ۷٫ چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۶٫ چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- خانه‌های خالی یکی از عارضه‌های مرکز شهرهای تاریخی، در ایران و در بسیاری دیگر از کشورها، خانه‌های خالی فراوانی است که متاسفانه مورد استفاده منطقی و معقول قرار نمی‌گیرند. در تهران خود ما، در بافت مرکزی شهر، مثلا در اودلاجان و چال میدان، خانه‌های بسیاری را می‌بینیم که خالی و بدون استفاده افتاده‌اند. البته،…

Continue reading شماره ۶٫ چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۴٫ چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،

سلام- موزه‌های محله‌ای همه ما با نام و موضوع موزه آشنا هستیم. در ایران خود ما، موزه‌های متنوع و زیادی وجود دارد. برخی از موزه‌ها عام و جامع هستند، مثل موزه ایران باستان؛ برخی تخصصی و موضوعی، مثل موزه ثبت یا موزه پست. برخی موزه‌ها هم موردی و خاص هستند، مثل موزه هنرهای معاصر تهران.…

Continue reading شماره ۴٫ چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،