شماره ۷. چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- لذت زندگی در شهر شهر سکونتگاهی انسانی است که در آن تقسیم کار اجتماعی کامل صورت گرفته و نیازهای غیرمادی مردم تنوع زیادی دارد. هرچه تنوع نیازهای غیرمادی مردم یک شهر بیشتر باشد، شهریت آن شهر هم بیشتر است. تفاوت شهرها، عموما، در همین موضوع است. به عنوان مثال، شهری که سینما ندارد، سالن…

Continue reading شماره ۷. چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۶. چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- خانه‌های خالی یکی از عارضه‌های مرکز شهرهای تاریخی، در ایران و در بسیاری دیگر از کشورها، خانه‌های خالی فراوانی است که متاسفانه مورد استفاده منطقی و معقول قرار نمی‌گیرند. در تهران خود ما، در بافت مرکزی شهر، مثلا در اودلاجان و چال میدان، خانه‌های بسیاری را می‌بینیم که خالی و بدون استفاده افتاده‌اند. البته،…

Continue reading شماره ۶. چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی