شماره ۵. چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- مرکز تاریخی شهر در تمام شهرهای دنیا، به‌ ویژه در شهرهای تاریخی، مرکز شهر اهمیت زیادی دارد. عموما، مرکز شهر خاستگاه و نطفه اولیه شهر بوده و حافظه تاریخی شهر و مردم را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، مرکز شهر، از نظر دسترسی‌ها، بهترین موقعیت را دارد و هر چهار گوشه شهر به یک‌سان…

Continue reading شماره ۵. چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی