شماره ۱، چهارشنبه،۱۸ دی ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- ما و محله ما برای همه ما، همیشه، این پرسش مطرح است که چرا مرکز شهر، مرکز تاریخی شهر، که در مناسب‌ترین موقعیت از نظر دسترسی‌ها قرار دارد، ارج و قرب کم‌تری نسبت به بخش‌های نوساخته شهر دارد؟ همیشه از خود می‌پرسیم، محله‌هایی که تا همین چند دهه پیش مکان سکونت بزرگان شهر و…

Continue reading شماره ۱، چهارشنبه،۱۸ دی ۱۳۹۸ خورشیدی