یادگار صدراعظمِ مشروطه!

جمعه 28 شهریور 99 یادگار صدراعظمِ مشروطه! مهندس جهانگیر پیرنیا، نتیجه میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله، صدراعظمی که امضای فرمان مشروطیت را از مظفرالدین‌شاه گرفت، به همراه استاد عبدالعلی سلطانی، مجموعه‌دار حقوق‌شناس ایران، میهمان خانه اردیبهشت اودلاجان بودند. افتخاری شایسته برای خانه. آقای سلطانی گنجینه منحصربفرد از اسناد تاریخ معاصر ایران، به ویژه اسناد یگانه خاندان پیرنیا…

Continue reading یادگار صدراعظمِ مشروطه!