اندک اندک، جمع مستان ..!

جمعه 18 مهرماه 1399 اندک اندک، جمع مستان می‌رسند! خانه اردیبهشت اودلاجان، کم‌کم، از یک سو، تبدیل به مقصدی برای فرهیختگان و علاقمندان به بافت تاریخی می‌شود و از سوی دیگر میعادگاه ساکنان قدیم و فعلی محله. در روزهای اخیر گروه‌هایی از دانشگاهیان و اهل هنر از خانه بازدید کردند و البته نظرهایی هم ابراز…

Continue reading اندک اندک، جمع مستان ..!