محد سالاری،علی محمد سعادتی

حالمان خوب شد!

چهارشنبه، 30 مهر 99 سالاری: حالمان خوب شد! دکتر محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، و دکتر علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه دوازده تهران، میمان خانه اردیبهشت اودلاجان بودند. بازدید کامل، شنیدن قصه کشف و شهود رموز خانه و یافتن تاریخ و سرشت آن، حاصل این بازدید بود. دکتر سالاری در دفتر خاطرات…

Continue reading حالمان خوب شد!