شماره ۱۴٫ چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی

سلام- بچه‌ها و کوچه‌ها این‌جا یک محله است. با هر مقیاس و تعریفی. بالاخره، خانواده‌هایی در آن زندگی می‌کنند و این خانواده‌ها بچه‌هایی دارند. از کودکستانی تا دبیرستانی. بخواهیم نخواهیم، این بچه‌ها می‌توانند در آینده محله نقش مهم و تاثیرگذار داشته‌باشند. حتی اگر در بزرگسالی‌شان در محله نباشند و در مناطق یا در شهرهای دیگر…

Continue reading شماره ۱۴٫ چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی

شماره ۱۳٫ چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی

سلام- چه کنیم برای محله؟ خیلی ساده و بی‌تعارف، می‌توان گفت و قبول کرد «حال محله خوب نیست». بسیاری از خانه‌ها خالی و مهجور افتاده یا محل شب‌گذرانی و اتراق افراد آسیب‌دیده شهر هستند. بسیاری از خانه‌های خوب قدیمی در اشغال کارگاه‌های خرد و انباری است. بسیاری از خانه‌ها به مبلغی بسیار ناچیز به اجاره…

Continue reading شماره ۱۳٫ چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی