شماره ۱۴. چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی

سلام- بچه‌ها و کوچه‌ها این‌جا یک محله است. با هر مقیاس و تعریفی. بالاخره، خانواده‌هایی در آن زندگی می‌کنند و این خانواده‌ها بچه‌هایی دارند. از کودکستانی تا دبیرستانی. بخواهیم نخواهیم، این بچه‌ها می‌توانند در آینده محله نقش مهم و تاثیرگذار داشته‌باشند. حتی اگر در بزرگسالی‌شان در محله نباشند و در مناطق یا در شهرهای دیگر…

Continue reading شماره ۱۴. چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی