فرمان آرا در خانه اردیبهشت اودلاجان

بهمن فرمان‌آرا مهمان ما

دوشنبه 28 مهرماه 1399 بهمن فرمان‌آرا در خانه اردیبهشت اودلاجان استاد بهمن فرمان آرا،به همراه امیر اثباتی، و با میزبانی فرهادی توحیدی،ساعاتی را در خانه اردیبهشت اودلاجان گذراندند و برنامه هایی برای کار مشترک ریختند که خبرش را به زودی خواهیم شنید. فرمان آرا از فعالیت های خانه هم آگاه شد و در مورد انتشار…

Continue reading بهمن فرمان‌آرا مهمان ما

دلسوختگان شهر

دوشنبه 20 مرداد 1399 مهندس ابوالحسن میرعمادی (معمار خوش‌سابقه)، دکتر جمال اطهاری (شهرساز و استاد دانشگاه)، آقای اسماعیل آزادی (سردبیر «مشاور»، ارگان جامعه مهندسان مشاور ایران) و فرهاد توحیدی (فیلم‌نامه‌نویس) میهمان ارجمند خانه اردیبهشت بودند تا به بهانه ناهارِ کارگاهی، گپی بزنیم درباره بافت تاریخی و امکان‌های متنوعی که که در پیش رو می‌تواند باشد.…

Continue reading دلسوختگان شهر