شماره۳، چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- آبادی و گردشگری در سال‌های اخیر، برخی اصطلاح‌ها و شعارها ورد زبان مردم شده. به‌ویژه ورد زبان مدیران و برنامه‌ریزان. یکی از رایج‌ترین حرف‌ها، «گردشگری» است. به درست یا به غلط، در بسیاری از جاها و موارد، گردشگری کلید توسعه و پیشرفت معرفی می‌شود. متاسفانه، در اغلب موارد، تعریف درستی از گردشگری مطرح نمی‌شود.…

Continue reading شماره۳، چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی