دکتر محمد حسن طالبیان

الگویی برای محله

چهارشنبه، 5 آذر 99 الگویی برای محله دکتر محمد حسن طالبیان،در بازدیدی از خانه اردیبهشت اودلاجان، احیا و مرمت آن را ستودند و در دفتر خاطرات خانه نوشتند: "کار سخت و بی نظیری که فقط با عشق و با همت والا به دست آمده و خود به الگویی برای مرمت و احیای مرکز تاریخی تهران…

Continue reading الگویی برای محله