شماره ۱۱٫ چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-شادی در کنار هم فلسفه اصلی جشن‌ها و آیین‌ها، در تمام جهان، دورِ هم بودن و حس یگانگی با هم‌وطن و هم‌شهری است. ایرانی‌ها از هزاران سال پیش به بهانه‌های مختلف، جشن برپا می‌کردند و امروز نیز، کم و بیش، چنین است. در ایران باستان هر ماه یک جشن با نام همان ماه برگزار می‌شد…

Continue reading شماره ۱۱٫ چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی