صورتگر نقاش شهر

جمعه 17 مرداد 1398 «حسن نادر علی» نقاش است. نقاش دوستدار شهر و به‌ویژه عمارت‌ها و کوچه‌های تاریخی شهر. می‌گردد و بنا و فضایی مناسب برای نقاشی پیدا می‌کند، سه‌پایه و بوم و تخته شاسی، و نقاشی! و حتما با لذت و شادابی. او، در این روزها در محله است و نقش‌های زیبا از جای‌جایِ…

Continue reading صورتگر نقاش شهر