شماره ۲، . چهارشنبه،۲۵ دی ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- محله اگر از ده معمار و شهرساز بپرسیم تعریف محله چیست، حتما ده پاسخ متفاوت می‌شنویم. حتی، گاه، تفاوت در حد اختلاف نظر اساسی است. در نظر برخی متفکران، محله مکان سکونت و استقرار حرفه‌مندان شاخه خاصی از تولید و خدمات است. مثال هم می‌زنند، مثلا محله مسگرها، کوچه اطبا و غیره. برخی معتقدند…

Continue reading شماره ۲، . چهارشنبه،۲۵ دی ۱۳۹۸ خورشیدی