بارقه‌های امید در دل

سه‌شنبه 25 شهریور 1399 بارقه‌های امید خانه اردیبهشت اودلاجان میزبان دکتر کاوه علی‌اکبری، رییس سازمان نوسازی تهران بود. دیداری صمیمی و کارشناسانه. پس از بازدید کامل خانه و بده‌بستان فکری در خصوص چگونگی مرمت و احیای خانه، میهمان ارجمند خانه، از سر لطف، کلامی چند در دفترِ نظرات خانه نوشتند. «چنین اقداماتی، بارقه‌های امید در…

Continue reading بارقه‌های امید در دل