شماره ۷. چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- لذت زندگی در شهر شهر سکونتگاهی انسانی است که در آن تقسیم کار اجتماعی کامل صورت گرفته و نیازهای غیرمادی مردم تنوع زیادی دارد. هرچه تنوع نیازهای غیرمادی مردم یک شهر بیشتر باشد، شهریت آن شهر هم بیشتر است. تفاوت شهرها، عموما، در همین موضوع است. به عنوان مثال، شهری که سینما ندارد، سالن…

Continue reading شماره ۷. چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۶. چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- خانه‌های خالی یکی از عارضه‌های مرکز شهرهای تاریخی، در ایران و در بسیاری دیگر از کشورها، خانه‌های خالی فراوانی است که متاسفانه مورد استفاده منطقی و معقول قرار نمی‌گیرند. در تهران خود ما، در بافت مرکزی شهر، مثلا در اودلاجان و چال میدان، خانه‌های بسیاری را می‌بینیم که خالی و بدون استفاده افتاده‌اند. البته،…

Continue reading شماره ۶. چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۵. چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- مرکز تاریخی شهر در تمام شهرهای دنیا، به‌ ویژه در شهرهای تاریخی، مرکز شهر اهمیت زیادی دارد. عموما، مرکز شهر خاستگاه و نطفه اولیه شهر بوده و حافظه تاریخی شهر و مردم را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، مرکز شهر، از نظر دسترسی‌ها، بهترین موقعیت را دارد و هر چهار گوشه شهر به یک‌سان…

Continue reading شماره ۵. چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۴. چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،

سلام- موزه‌های محله‌ای همه ما با نام و موضوع موزه آشنا هستیم. در ایران خود ما، موزه‌های متنوع و زیادی وجود دارد. برخی از موزه‌ها عام و جامع هستند، مثل موزه ایران باستان؛ برخی تخصصی و موضوعی، مثل موزه ثبت یا موزه پست. برخی موزه‌ها هم موردی و خاص هستند، مثل موزه هنرهای معاصر تهران.…

Continue reading شماره ۴. چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،

شماره۳، چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام- آبادی و گردشگری در سال‌های اخیر، برخی اصطلاح‌ها و شعارها ورد زبان مردم شده. به‌ویژه ورد زبان مدیران و برنامه‌ریزان. یکی از رایج‌ترین حرف‌ها، «گردشگری» است. به درست یا به غلط، در بسیاری از جاها و موارد، گردشگری کلید توسعه و پیشرفت معرفی می‌شود. متاسفانه، در اغلب موارد، تعریف درستی از گردشگری مطرح نمی‌شود.…

Continue reading شماره۳، چهارشنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی