شماره ۸. چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-حافظه تاریخی محله! از ما چیزی به یادگار می‌ماند که ساخته‌ایم. حرف و حدیث‌های‌مان در غبار زمان فراموش می‌شود ولی آن‌چه را ساخته‌ایم نه گذر زمان از بین می‌برد نه غبار فراموشی. با نگاهی به دور و اطراف خود آثار و یادگارهایی را می‌بینیم که ده‌ها و صدها سال از عمرشان می‌گذرد ولی هنوز پابرجا…

Continue reading شماره ۸. چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی