شماره ۱۰. چهارشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-ما همیشه باهم بودیم و هستیم تاریخ معماری و شهرسازی ایران گواه مستند و محکمی است که ما ایرانی‌ها از روزگاران  قدیم همیشه باهم و در کنار هم بودیم و انشاالله خواهیم بود. امروز یکی از نمونه‌های این باهم‌بودن را مرور می‌کنیم. در شهر سمنان، شش استخر در شش نقطه شهر وجود دارد. آب این…

Continue reading شماره ۱۰. چهارشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۴. چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،

سلام- موزه‌های محله‌ای همه ما با نام و موضوع موزه آشنا هستیم. در ایران خود ما، موزه‌های متنوع و زیادی وجود دارد. برخی از موزه‌ها عام و جامع هستند، مثل موزه ایران باستان؛ برخی تخصصی و موضوعی، مثل موزه ثبت یا موزه پست. برخی موزه‌ها هم موردی و خاص هستند، مثل موزه هنرهای معاصر تهران.…

Continue reading شماره ۴. چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،