بارقه‌های امید در دل

سه‌شنبه 25 شهریور 1399 بارقه‌های امید خانه اردیبهشت اودلاجان میزبان دکتر کاوه علی‌اکبری، رییس سازمان نوسازی تهران بود. دیداری صمیمی و کارشناسانه. پس از بازدید کامل خانه و بده‌بستان فکری در خصوص چگونگی مرمت و احیای خانه، میهمان ارجمند خانه، از سر لطف، کلامی چند در دفترِ نظرات خانه نوشتند. «چنین اقداماتی، بارقه‌های امید در…

Continue reading بارقه‌های امید در دل

شماره ۹. چهارشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-زندگی در کنارِ هم برخلاف آن‌چه که برخی‌ها می‌گویند، ما ایرانی‌ها تک‌رو، فردگرا یا جمع‌گریز نیستیم. تاریخ و شواهد معماری نشان می‌دهند ایرانیان در طول صدها و هزارها سال، زندگی جمعی و منافع عمومی را تجربه کرده‌اند و امروز نیز چنین اند. متاسفانه، امروز، کسانی هستند که ما ایرانی‌ها را انسان‌های خودخواه، فردگرا و ضداجتماع…

Continue reading شماره ۹. چهارشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۸. چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-حافظه تاریخی محله! از ما چیزی به یادگار می‌ماند که ساخته‌ایم. حرف و حدیث‌های‌مان در غبار زمان فراموش می‌شود ولی آن‌چه را ساخته‌ایم نه گذر زمان از بین می‌برد نه غبار فراموشی. با نگاهی به دور و اطراف خود آثار و یادگارهایی را می‌بینیم که ده‌ها و صدها سال از عمرشان می‌گذرد ولی هنوز پابرجا…

Continue reading شماره ۸. چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی