شماره ۱۱. چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-شادی در کنار هم فلسفه اصلی جشن‌ها و آیین‌ها، در تمام جهان، دورِ هم بودن و حس یگانگی با هم‌وطن و هم‌شهری است. ایرانی‌ها از هزاران سال پیش به بهانه‌های مختلف، جشن برپا می‌کردند و امروز نیز، کم و بیش، چنین است. در ایران باستان هر ماه یک جشن با نام همان ماه برگزار می‌شد…

Continue reading شماره ۱۱. چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۹. چهارشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-زندگی در کنارِ هم برخلاف آن‌چه که برخی‌ها می‌گویند، ما ایرانی‌ها تک‌رو، فردگرا یا جمع‌گریز نیستیم. تاریخ و شواهد معماری نشان می‌دهند ایرانیان در طول صدها و هزارها سال، زندگی جمعی و منافع عمومی را تجربه کرده‌اند و امروز نیز چنین اند. متاسفانه، امروز، کسانی هستند که ما ایرانی‌ها را انسان‌های خودخواه، فردگرا و ضداجتماع…

Continue reading شماره ۹. چهارشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

شماره ۸. چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی

سلام-حافظه تاریخی محله! از ما چیزی به یادگار می‌ماند که ساخته‌ایم. حرف و حدیث‌های‌مان در غبار زمان فراموش می‌شود ولی آن‌چه را ساخته‌ایم نه گذر زمان از بین می‌برد نه غبار فراموشی. با نگاهی به دور و اطراف خود آثار و یادگارهایی را می‌بینیم که ده‌ها و صدها سال از عمرشان می‌گذرد ولی هنوز پابرجا…

Continue reading شماره ۸. چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی